Anonimnost

sa Nema komentara

Bitcoin se opisuje kao anonimna valuta iz razloga što je moguće slanje i primanje istih bez unošenja ličnih podataka. Ipak sa druge strane postizanje kompletne anonimnosti sa Bitcoin-om je veoma komplikovano i skoro nemoguće.

Bitcoin je pseudoanoniman. Slanje i primanje Bitcoin-a je kao da se piše pod pseudonimom. Ukoliko se pseudonim autora poveže sa pravim indentitetom sve što je ikad napisao se onda može povezati sa pravim identitetom. Kod Bitcoin-a vaš pseudonim je adresa vašeg novčanika. Svaka transakcija koja uključuje vašu adresu je zauvek zapisana na Blockchain-u samim tim ukoliko se adresa poveže sa vašim identitetom sve transakcije obavljene preko te adrese će biti povezane sa vama.

U originalnoj publikaciji Satoši Nakamotoa preporučuje se da korisnici Bitcoin-a koriste novu adresu za svaku novu transakciju kako bi izbegli povezivanje sa svojim identitetom. Ovo je isto kao da se pišu knjige pod različitim pseudonimima. Iako ovo spada u najbolju praksu to ipak nije dovoljno da garantuje potpunu anonimnost usled višeulaznih transakcija.

Višeulazne transakcije

Višeulazne transakcije se pojavljuju kada primite uplatu na vaš novčanik sa različitih adresa, zatim vi koristite te iste Bitcoin-e da biste ih koristili i pri slanju dalje vidi se njihovo poreklo odnosno sa kojih adresa su došli kod vas. Odlazeća transakcija sadrži više adresa kao ulazne vrednosti čime se dokazuje da su one deo istog novčanika a samim tim i entiteta. Ukoliko se vaš identitet ikad poveže sa nekom od tih adresa nijedna od njih neće više biti anonimna.

Nekoliko novčanika

Jedan od načina da se poboljša anonimnost jeste da se koristi nekoliko novčanika. Najlakši način da imate više novčanika na jednom sistemu jeste da koristite Multibit novčanik o kojem smo pisali ranije.

Usluge miksovanja

Usluga miksovanja je kada entitet nudi menjanje vaših Bitcoin-a za neke sa drugom istorijom. Da bi se ovo izvelo pružalac usluge uzima vaše Bitcoin-e i stavlja ih u istu grupu sa Bitcoin-ima drugih korisnika usluge i zatim vam vraća istu količinu nasumičnih Bitcoin-a ali sa drugom istorijom. Iako je ovo veoma efikasno u teoriji da bi bilo potpuno anonimno morate verovati pružaocu usluge da će vam vratiti istu količinu Bitcoin-a i da neće čuvati zapise svih transakcija koje su prošle kroz sistem. Ne postoji razlog da se desi da pružalac usluge jednostavno nestane sa svim Bitcoin-ima koji su u njihovom posedu.

eNovčanici ili cloud novčanici

U prethodnim tekstovima smo pominjali cloud novčanike i sada ćemo samo dodati koje su njihove prednosti po pitanju nivoa anonimnosti. Cloud novčanici drže sve Bitcoin-e koji se kod njih nalaze u svega par glavnih novčanika što znači da kada imate određenu količinu Bitcoin-a ne znači da su to uvek Bitcoin-i sa istom istorijom. Ovo funkcioniše samo u slučaju kada je u pitanju aktivan servis sa aktivnim povlačenjima sredstava i kada je udeo vaših Bitcoin-a u celom sistemu manji od 10%. Većina cloud novčanika ima uredne zapise svih transakcija koje su prošle kroz njihov sistem pa i sama anonimnost zavisi od njih.

Ostavi komentar