Blockchain

sa Nema komentara

Blockchain je javna knjiga zapisa svih transakcija Bitcoin-a koja je distribuirana na svim računarima koji su povezani u Bitcoin mrežu. Blockchain će postojati zauvek dok god ima bar jedan aktivan računar u Bitcoin mreži. Balans svake Bitcoin adrese može da se verifikuje i analizira na Blockchain-u u svakom momentu. Kako je po Bitcoin protokolu da se novi blok pojavljuje svakih deset minuta putem kopanja (mining), kopači potvrđuju sve validne transakcije iz prethodnog bloka i novi blok je tada permanentno dodat na Blockchain.

Ostavi komentar