Blok

sa Nema komentara

Blok je jedinica koda koja sačinjava Blockchain. U njemu se nalazi zapis transakcija koje su se dogodile pre pojavljivanja poslednjeg bloka kao i konfirmacija prethodnih transakcija. Svaki blok je povezan sa prethodnim blokom u nizu i time se dobija lanac blokova koji vodi sve do „genesis“ (izvorni) bloka.

Ostavite odgovor