Difficulty – Težina kopanja

sa Nema komentara

Težina – Ovaj pojam se koristi kao jedinica mere za težinu koja je nam pokazuje koliko je teško generisati novi blok na blockchain-u. Težina je tako konstruisana da se prilagođava svakih 2016 blokova (oko 2 nedelje) da bi se izbalansiralo vreme generisanja novih blokova. Težina ima apsolutni minimum koji iznosi 1 dok takav limit ne postoji za maksimum.

Ostavite odgovor