Hash

sa Nema komentara

Hash je output koji se dobija od „hash“ funkcije i kako je to povezano sa Bitcoin-om „hash rate“ jeste brzina kojom se izvršava proračun operacija u Bitcoin kodu. Možemo zaključiti da je poželjan što veći „hash rate“ kako bi postojala veća šansa za pronalaženjem bloka i samim tim dobijanjem nagrade za prethodno pomenuto.

Ostavite odgovor