Konfirmacije

sa Nema komentara

Otprilike svakih deset minuta novi blok se stvara i dodaje na Blockchain kroz proces koji se zove kopanje. Blok verifikuje i zapisuje nove transakcije. Nakon toga se može reći da su transakcije konfirmovane – potvrđene od strane Bitcoin mreže.

Figurativno govoreći ukoliko Petar pošalje 1 BTC Marku ova transakcija je nepotvrđena dok se ne pojavi novi blok u mreži. Kada se pojavi novi blok i ta transakcija postane verifikovana i nalazi se u tom bloku može se reći da transakcija ima jednu konfirmaciju. Kako znamo da se na svakih deset minuta stvara novi blok i ta transakcija dobija sve veći broj konfirmacija od strane Bitcoin mreže. Kako neki servisi su brzi i zahtevaju samo jednu konfirmaciju mnoge Bitcoin kompanije ipak zahtevaju veći broj konfirmacija jel u tom slučaju smanjuju mogućnost da se napravi povratna transakcija. Uobičajeno je da se sačeka šest konfirmacija što otprilike traje sat vremena.

Ostavi komentar