Šta je crypto-coin full node?

sa Nema komentara

Kripto-koin full node je program koji u potpunosti vrši validaciju transakcija i blokova. Takođe skoro svi potpuni nodovi pomažu mreži tako što prihvataju transakcije i blokove sa ostalih potpunih nodova, verifikuju te transakcije i blokove i predaju ostalim potpunim nodovima.

Većina potpunih nodova takođe služi „lakim klijentima“ (lightweight clients) omogućavajući im da transmituju transakciju i obaveštavajući ih kada transakcija utiče na njihov novčanik. Ako nema dovoljno nodova da izvedu ovu funkciju klijent ne može da se poveže kroz p2p mrežu, a time se gubi decentrilacija.

Dosta ljudi i organizacija volontira sa resursima račanarske snage i propusne moći mreže koje poseduju dopuštajuči da osnovni novčanik (core wallet) radi na njihovom računaru 24-7

Uvek potrebno mnogo volontera da omoguće razvoj kripto valute bazirane na izvornom kodu Bitkoin-a.

Ostavite odgovor