Šta je „IP address subnet“?

sa Nema komentara

Podmreža (subnet) je manja mreža računara povezana na veću mrežu kroz ruter.

Postoji više klasa podmreža:

  • 10.0.0.0 -> 10.255.255.255: pripadaju klasi A raspona adresa od 1.0.0.0 do 127.0.0.0
  • 172.16.0.0 -> 172.31.255.255: pripadaju klasi B raspona adresa od 128.0.0.0 do 191.255.0.0
  • 192.168.0.0 -> 192.168.255.255: pripadaju klasi C raspona adresa od 192.0.0.0 sve do 223.255.255.0
  • 224.0.0.0 -> 239.255.255.255: postoje i takozvane „Multicast“ adrese (nekada nazivane klasom D)
  • 240.0.0.0 -> 254.255.255.254: rezervisane za eksperimentalnu upotrebu (nekada klasa E)

Ostavite odgovor