Od svog predtavljanja 2008. godine do danas Bitcoin je postao tehnologija, valuta, investiciono sredstvo i zajednica korisnika.

Nadamo se da ćete iz ovog teksta shvatiti kako Bitcoin radi i kako ga možete koristiti i unaprediti svoj život.

Šta je Bitcoin?

Kako nešto digitalno može biti kopirano nebrojano puta, najteži deo oko implementiranja digitalnog sistema naplate je osigurati da niko ne troši isti novac više od jedanput. Uobičajno se izvodi preko pouzdanog centralnog organa (kao što je PayPal) koji verifikuje sve transakcije u sistemu. Glavna inovativna karakteristika Bitcoin-a je da koristi saradnju računara u masivnoj peer-to-peer mreži za verifikovanje transakcija. Time se postiže sistem u kojem se transakcije ne mogu preinačiti, računi ne mogu biti zamrznuti, a provizija za transakcije je mnogo manja.

Kako nastaju Bitcoin-i?

Izvestan broj korisnika Bitcoin-a pušta svoje računare u rad da verifikuju transakcije u peer-to-peer mreži spomenutoj iznad. Ovi korisnici bivaju nagrađeni sa novim Bitcoin-ima proporcionalno količini procesorske snage koju su posvetili mreži. Za opširnije objasnjenje pogledajte stranu rudarenje.

Ko kontroliše Bitcoin?

Kao što smo već spomenuli, ne postoji centralna osoba ili centralni organ koji kontroliše Bitcoin. Razni programeri posvećuju svoje vreme u razvijanju Bitcoin softvera otvorenog koda i mogu predložiti izmene koji odobrava razvojni tim na čelu sa Gavinom Andersonom. Pojedinačni "rudari" zatim biraju da li će instalirati novu verziju softvera ili će se držati stare verzije i tako "glasati" svojom procesorskom snagom. U interesu "rudara" je da prihvataju samo one izmene u kodu koje su dobre za Bitcoin zajednicu na duži vremeski period. Ovakve provere i balansiranja otežavaju bilo kakvo manipulisanje Bitcoin-om.

Kako početi?

Najbolji način za učenje o Bitcoin-u je nabaviti neki i eksperimentisati.

Pogledajte ostale tekstove