Kako kompajlirati statični daemon nekog kripto koina na Ubuntu 16.04 LTS?

sa Nema komentara

Za početak je neophodno ukoliko već nisu instalirane instalirati potrebne biblioteke za kompajliranje i git alat:

sudo apt-get install git build-essential

Na GitHub stranici izvornog koda koina u 99% slučajeva postoji dokumentacija u kojoj piše koje su biblioteke potrebne za konkretni kripto koin, pa tamo pronađite dodatne biblioteke koje nisu obuhvaćene sledećim komandama i instalirajte ih.

Primeri(nije isto za sve kripto koine):

sudo apt-get install libboost-all-dev libminiupnpc-dev

sudo apt-get install libssl-dev libdb5.1-dev libdb5.1++-dev libboost-all-dev

 

Klinoranje git repozitorijuma:

git clone https://github.com/VAŠ-KOIN.git

 

Ulazak u folder:

cd VAŠ-KOIN/src

 

Kompajliranje:

make -f makefile.unix clean

make STATIC=1 -f makefile.unix VAŠ-KOINd

 

U većini slučajeva je potrebano upisati samo “make STATIC=1 -f makefile.unix “, i prvo slovo od VAŠ-KOIN pritisnite TAB

Ako sve prodje kako treba u VAŠ-KOIN/src folderu će se nalaziti VAŠ-KOINd egzekutabilni fajl.

Uradite:

strip YOUR-COINd

 

VAŠ-KOINd je sreman za kopiranje, pakovanje ili kako već i gde želite da ga selite.

Ostavite odgovor