Kako podesiti statičku IP adresu na Ubuntu 16.04 LTS

sa Nema komentara

Za početak je potrebno saznati naziv adaptera:

ifconfig

ip a

Adapter ima naziv tipa ens160 ili enp2s0, prepoznaćete, verovano jedino pored lo

Da bi podesili potrebne parametre za povezivanje na mrežu editovaćemo /network/interfaces fajl

sudo nano /etc/network/interfaces

iface inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1

Bilo bi dobro da dodate i DNS server, ako imate od vašeg provajdera (možete naći u podešavanjima za mreže na svakom operativnom sistemu) ili javne od Google naprimer:

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Sledeće je potrebno da ponovo pokrenemo servis mreže da bi se upotrebili uneti parametri prilikom povezivanja na mrežu

sudo /etc/init.d/networking restart

Ukoliko restartovanje servisa mreže ne uradi posao vrlo verovatno će:

sudo reboot

Ostavite odgovor